Loading...

Jadwal Praktek

Nama Dokter
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
RS JAKARTA
dr. H. Subagyo, FICS, Sp.B-Sp.OT. (0811906824)
-
12:00-16:00
09:00-12:00
13:00-16:00
08:00-12:00
08:00-14:00
RS SIAGA RAYA
dr. H. Subagyo, FICS, Sp.B-Sp.OT. (0811906824)
08:00-12:00
08:00-12:00
13:00-16:00
08:00-12:00
12:00-15:00
13:00-15:00